Taškentā noticis seminārs par energoefektivitāti un videi draudzīgo tehnoloģiju pielietošanu

Šā gada 25. februārī Taškentā notika seminārs “Sadarbības iespējas vides tehnoloģiju nozarē”, lai runātu par sadarbības iespējām un kuru organizēja Latvijas vēstniecība Uzbekistānā sadarbībā ar Latvijas tīro tehnoloģiju klasteri “Cleantech Latvia” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Seminārā piedalījās pārstāvji no VARAM, Jūrmalas domes, “Cleantech Latvia” un uzņēmēji, kas strādā videi draudzīgo un attīrīšanas tehnoloģiju jomā, tostarp “Karme Filtrs”, “BAO”, “VentEko”, “Akorda”, “SWH Sets”, “Eko Standarts Tehnoloģijas”, “Belss”, “Aqua Brambis”. Savukārt Uzbekistānu pārstāvēja speciālisti no dažādām valsts aģentūrām, kas atbildīgas par ekoekspertīzēm, atmosfēras kontroles un ekosertifikācijas jomām, kā arī privāti uzņēmēji, kas darbojas energoefektivitātes un videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanā un uzturēšanā. Seminārā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku, tostarp Uzbekistānā akreditēto Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu vēstniecību pārstāvji. Tāpat pārrunātās tēmas piesaistīja arī plašu masu mēdiju interesi.

Atklājot semināru, Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Edgars Bondars informēja klātesošos par Latvijas prioritātēm un vēstniecības iecerētajiem pasākumiem Eiropas Savienīas prezidentūras laikā, īpaši akcentējot apkārtējās vides un tai draudzīgo tehnoloģiju ilgtspējīgu attīstīšanu, kam ir ne tikai politiska un ekonomiska, bet arī humanitāra nozīme.

Semināra dalībnieku uzstāšanās un prezentācijas atspoguļoja situāciju ekoloģijas jomā Uzbekistānā, īpaši uzsverot Arāla jūras izzušanas problemātiku un tā ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī ar ūdens attīrīšanu saistītās problēmas. Latvijas uzņēmēji informēja klātesošos par savu uzņēmumu darbības profiliem ūdens un notekūdeņu attīrīšanas jomās, kā arī augsnes attīrīšanā un gaisa piesārņojuma novēršanā.

Vizītes ietvaros Latvijas uzņēmēji apmeklēja arī Taškentā notiekošās izstādes UzBuild 2015 un Aqua-therm Tashkent 2015, kā arī individuāli tikās ar Uzbekistānas uzņēmējiem.

Seminārs Taškentā ir diskusijas sākums forumam “Green Bridge Forum 2015 – ceļš uz sadarbību tīro tehnoloģiju jomā starp Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm,” kas norisināsies no šā gada 15. līdz 18. aprīlim Jūrmalā. Plānotais pasākums būs viens no nozīmīgākajiem vides nozares notikumiem Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā, kas veltīts sadarbības stiprināšanai vides tehnoloģiju un risinājumu jomā starp Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm – Kazahstānu, Kirgizstānu, Uzbekistānu, Tadžikistānu un Turkmenistānu.

Latvijas vēstniecība Uzbekistānā

Tel. + 998 71 237 22 15

E-pasts: embassy.uzbekistan@mfa.gov.lv