Paziņojums par cenu aptaujas izsludināšanu

2014.gada 22.decembrī Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera projekta ietvaros tika nodibināta Iepirkuma komisija, kas apstiprināja nolikumu un izsludināja cenu aptauju pētījuma „Tehniski – ekonomisko alternatīvu izpēte no sadzīves atkritumiem iegūtā kurināmā sagatavošanai un ekonomiskais izmantošanai Latvijā” veikšanai.

Ar nolikumu iespējams iepazīties AS BAO birojā, Celtnieku ielā 3a, Olainē vai pēc pieprasījuma saņemt to pa e-pastu sazinoties ar projekta koordinatoru Gunu Bērziņu berzina.g@gmail.com tel.26121614.

Iesniegšanas termiņš līdz 2015.gada 26.janvāra plkst.17:00.