Atskats uz Cleantech Latvia un VARAM kopīgi organizēto diskusiju 7.oktobrī.

Šī gada 7. oktobrī sadarbībā ar VARAM uz diskusiju par ūdenssaimniecības nozares regulējumu un plānotajām normatīvu izmaiņām Eiropas Savienībā bija aicināti ierasties visi Cleantech Latvia ūdens virzienu pārstāvošie biedri, kā arī Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) biedri.

Diskusijā piedalījās VARAM pārstāve Iveta Teibe, kura sniedza prezentāciju par dažādiem ūdens nozares virzieniem un tajā esošo regulējumu un gaidāmajām izmaiņām. Sniegtā informācija saturēja arī šobrīd esošās būtiskākās prasības, kas būtu jāievēro uzņēmumiem, atkarībā no nozares, kurā darbojas. Lai gan informācija bija jau zināma konkrētās nozares/virziena pārstāvjiem, tā tomēr bija interesanta uzņēmumiem, kas darbojas citā virzienā, ļaujot izprast pamatprasības un to izpildi.

(Apskatītās tēmas: dzeramais ūdens un notekūdeņi patērētājiem; tīrais ūdens un notekūdeņi rūpniecībā; lietus ūdeņi; atkārtota ūdens izmantošana.)

Dažās no apskatītajām tēmām bija iespēja arī iepazīties ar neseno publisko apspriešanu, piemēram, dzeramā ūdens nozarē. Publiskā apspriešana beigusies vien 23.09.14., tomēr, kā atzina VARAM pārstāve, pārskatīšana, vai nepieciešams mainīt Dzeramā ūdens direktīvu 98/83/EK, prasīs vēl ilgu laiku.

Par atkārtotu ūdens izmantošanu regulējums ir minimāls un norāda tikai vispārīgas prasības, kas arī likās interesanti diskusijas dalībniekiem. Šajā nozarē joprojām turpinās publiskā apspriešana (līdz 7. novembrim), kur, ja tiks atzīts par nepieciešamu, Eiropas Komisija priekšlikumu publiskos jau 2015.g. beigās.

Prezentācijas laikā vairākiem no diskusijas dalībniekiem radās jautājumi par lietus ūdeņu nepilnīgo, praktiski neesošo regulējumu. Tomēr, kā atzina Iveta Teibe, tā tiešām ir, ka šāda joma normatīvajos aktos un regulējumos tiek apskatīta visai maz un ka tajā nav konkrētu norāžu, kā rīkoties. Arī par atkārtotas ūdens izmantošanas regulējums nekādā gadījumā neattiecas uz lietus ūdeņiem.

Pēc prezentācijas norisinājās aktīva diskusija par vairākiem jautājumiem, tomēr lielākā daļa no tiem skāra tieši Eiropas Savienības fondu finansējumu dažādiem projektiem un grūti izpildāmos kritērijus. Vairāki uzņēmumi dalījās pieredzē par papildus nepieciešamo, projektā neparedzamo līdzfinansējumu, kā arī prasību izpildes laiku. Diskusijas laikā tika secināts, ka vairāku gan Eiropas Savienības projektu, gan regulējumu prasību izpilde nereti prasa daudz vairāk laika un daudz vairāk līdzekļu nekā tiek plānots. Kā arī jāatzīst, ka joprojām ir vairākas jomas, kurās regulējuma prakstiski nav, bet, pēc uzņēmumu pieredzes un zināšanām, tas būtu nepieciešams, lai regulētu kopējo nozari un tās “kārtību”.