Kazahstānas tirgu turpina iepazīstināt ar Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumu piedāvājumu

Turpinot popularizēt Latvijas tīro tehnoloģiju nozares uzņēmumu piedāvājumu Centrālāzijas tirgū, Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris („CleanTech Latvia”) šā gada 5.septembrī Kazahstānas pilsētā Almati rīko semināru „Latvijas pieredze padomju infrastruktūras pārveidē un pārejā uz mūsdienīgiem risinājumiem ūdensattīrīšanas un ūdensapgādes jomā”.

Seminārs tiek organizēts izstāžu „EcoTech 2013” un „Aqua-Therm 2013 Almaty” ietvaros, kurās būs pārstāvēti arī vairāki „CleanTech Latvia” partneruzņēmumi:

  • SIA „Akorda” (vides infrastruktūras attīstības projektu vadība un konsultācijas);
  • SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražošana);
  • SIA „Watex” (ūdens attīrīšanas iekārtu tirdzniecība, uzstādīšana, apkope);
  • AS „Biotehniskais centrs” (industriālo un komunālo procesu automatizācija);
  • SIA „Belss” (ūdenssaimniecību, būvprojektu un rekonstrukcijas projektu izstrāde un realizācija).
  • SIA „Karme Filtrs” (ūdenssaimniecības iekārtu izstrāde un ieviešana);

Semināra mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar Latvijas uzņēmēju pieredzi ūdenssaimniecības infrastruktūras modernizācijā atbilstoši Eiropā pieņemtajiem standartiem. Pasākumā tiks prezentēts Latvijas uzņēmēju kopējais piedāvājums un tehnoloģiskie risinājumi modernas un Kazahstānas ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem un sociālekonomiskajiem apstākļiem piemērotas ūdenssaimniecības izveidē. Pēc semināra ieplānotas individuālas sarunas starp Kazahstānas partneriem un Latvijas uzņēmējiem par iespējām īstenot konkrētus projektus ūdens attīrīšanas jomā.

Tāpat 5. septembrī izstādes „EcoTech 2013” ietvaros norisināsies apaļā galda diskusija par „zaļās” ekonomikas principu piemērošanu Kazahstānas atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Arī šajā diskusijā piedalīsies „CleanTech Latvia” projekta vadītāja Dina Eglīte. Diskusijas ietvaros, piedaloties publiskā un privāta sektora pārstāvjiem, tiks spriests par „zaļo” tehnoloģiju pielietojumu reģiona ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, kā arī efektīvu atkritumu apsaimniekošanu un vides aizsardzību.

Šī bija trešā reize, kad „CleanTech Latvia” pārstāvji viesosies Kazahstānā. Turklāt šā gada pavasarī līdzīgā seminārā Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumi jau prezentēja savu kopīgo piedāvājumu izstādes „Atyrau Build 2013” ietvaros. Saskatot lielu potenciālu Centrālāzijas valstīs, īpaši Kazahstānā, klastera biedri to definējuši kā būtiskāko eksporta tirgu, pie kura apgūšanas pašlaik tiek strādāts visintensīvāk.

SIA „Akorda” valdes loceklis Artūrs Šveide: „Tā kā iepriekšējo vizīšu ietvaros apmeklējām salīdzinoši neliela mēroga izstādes, kas nebija tieši veltītas vides sektoram, par konkrētiem darījumiem un noslēgtiem līgumiem vēl nevaram runāt. Taču šoreiz, dodoties uz izstādi Almati, redzam, ka potenciāls atrast sadarbības partnerus un noslēgt konkrētus līgumus ir daudz lielāks. Attiecībā uz gaidāmo semināru jāteic, ka jau pavasara vizītes laikā bijām patīkami pārsteigti par salīdzinoši lielo interesi no Kazahstānas pārstāvju puses. Ņemot vērā viņu mentalitāti un lielo piesardzību, jau pagājušo semināru varēja uzskatīt par veiksmīgu. Domāju, ka šoreiz pasākums būs vēl apmeklētāks.”

logo