Vizīte un dalība izstāde “Atyrau Build 2013” Atirau, Kazahstānā

Tīro Tehnoloģiju klastera vadības un uzņēmēju tirdzniecības misija un Atirau 2013.gada 15.-17.aprīlī, apmeklējot izstādi „Atyrau Build 2013”, kas veltīta celtniecībai un interjeram, ēku siltināšanai un ventilācijai un paralēli šīs izstādes ietvaros prezentējot Latvijas piedāvājumu seminārā „Jauna pieeja ūdens deficīta problēmu risināšanā”. Semināra laikā tika pārspriestas mūsdienu tehnoloģijas un procesi ūdenssaimniecības problēmu sakārtošanā Latvijā, un prezentēts Latvijas uzņēmēju kopējais piedāvājums Kazahstānai tehnoloģisko risinājumu ūdens apsaimniekošanā atbilstošs šīs valsts ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem un sociālekonomiskajiem apstākļiem. Semināra apmeklētāji izrādīja neviltotu interesi par Latvijas uzņēmēju piedāvajumu dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem. Šobrīd turpinās komunikācija starp Kazahstānas partneriem un Latvijas uzņēmējiem par iespējām īstenot konkrētus projektu ūdens tehnoloģiju jomā.