Ūdens apsaimniekošana - Izcilu risinājumu radīšana ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā, attīrīšanā, filtrēšanā un uzglabāšanā. Pasaulē plaši izmantotu paņēmienu un metožu ieviešana un pielāgošana vietējam tirgum.
Atjaunojamie resursi - Atbalsts inovācijām, kuras atvieglo un veicina atjaunojamās enerģijas pielietošanu. Apakšnozarē ietvertie virzieni: biodegviela un biomasa, degvielas šūnas, enerģijas uzglabāšana, solārās sistēmas, enerģijas efektivitāte.
Pārstrāde - Visplašāk pazīstamo, efektīvāko un izmaksu ziņā izdevīgāko metožu pielietojums atkritumu apstrāde un pārstrādei enerģijā, jaukto atkritumu, metālu, plastmasas/gumijas, un bīstamo atkritumu apsaimniekošana.
Lauksaimniecība - Efektīvāko un dabai draudzīgāko metožu meklējumi zemes un mežu apsaimniekošanas jomā. Dabisko pesticīdu, kultūraugu un ilgtspējīgā mēslojuma izmantošanas veicināšana, maksimizējot vietējo resursu izmantošanu un popularizējot tīro tehnoloģiju nozares principus.
Progresīvie materiāli - Inovāciju ieviešana eksakto zinātņu jomā, lai nodrošinātu efektīvus un radošus risinājumus jaunu progresīvo materiālu izstrādei un pielietojumam, vienlaikus saglabājot un attīstot pamatkompetences tīro tehnoloģiju sektorā. r.
Tehnoloģiju pārnese -Atbalsts tīro tehnoloģiju izgudrojumu un risinājumu komercializācijai, piesaistot ekspertīzi un papildu atbalstu jaunu tehnoloģiju un inovāciju attīstīšanā.
Pētniecība un attīstība Ciešas sadarbības veicināšana starp pētniekiem un uzņēmējiem, stimulējot jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību. Inovatīvāko un progresīvāko ekspertu sadarbības sekmēšana, risinot mūsdienu nozīmīgākos tīro tehnoloģiju izaicinājumus.
Ražošana - Iepazīstināšana ar veiksmīgākajiem risinājumiem globāli konkurētspējīgu tīro tehnoloģiju produktu un pakalpojumu ražošanā, atbalsts Latvijas uzņēmumu tīro tehnoloģiju produktu un pakalpojumu integrācijai globālajā tirgū.
Izglītība - Izglītības un specializēto apmācību izveide un attīstīšana tīro tehnoloģiju jomā. Zināšanu bāzes radīšana jauniem nozares sasniegumiem, iesaistot gan vietējos, gan ārzemju pētniekus, ekspertus un mentorus.

Klasteris

CLEANTECH LATVIA apvieno Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumus un veicina informācijas apmaiņu, investīciju piesaisti un ārvalstu tirgu apguvi.
» Lasīt tālāk

Jaunumi

Cleantech Latvia signs Project agreement » Lasīt tālāk
Cleantech Latvia starts its work » Lasīt tālāk
Winner of Latvian Cleantech Ideas Competition is announced » Lasīt tālāk

Kalendārs

03.12.2015.
CLEANTECH LATVIA Partneru kopsapulce » Lasīt tālāk
12.11.2015.
Latvijas-Uzbekistānas Starpvaldību komisijas 6. sēde » Lasīt tālāk
03.11.2015. 06.11.2015.
Aquatech Amsterdam 2015 » Lasīt tālāk
19.10.2015. 22.10.2015.
Vides apsaimniekošanas un tehnoloģiju uzņēmumu tirdzniecības misija uz Uzbekistānu » Lasīt tālāk

Laipni lūgti!

CLEANTECH LATVIA ir atvērts sadarbībai ar nozares uzņēmumiem un institūcijām, lai kopīgi veidotu pilnvērtīgu un daudzpusīgu informācijas un sadarbības vidi visiem nozares pārstāvjiem.

» Lasīt tālāk

Galerija

Flickr Photos
More Photos